Åpen korøvelser på asylmottak innen 20.12.2016

01.11.2016 18:42

Krafttak for sang er en organisasjon som jobber for at alle mennesker uavhengig av funksjonsnivå, alder, bosted og etnisitet skal få ta del i et inkluderende sangtilbud. Nå har Krafttak for sang fått midler fra IMDI, fordelt gjennom Musikkens studieforbund og deres prosjekt SMIA (sang og musikk i asylmottak), til å gjennomføre diverse prosjekter i asylmottak. Et av prosjektene er «Åpen korøvelse på asylmottak».

Alaturka Damekor ble innvilget midler til å holde to åpen korøvelser på to forskjellig asylmottak. Intensjonen vår er at beboerne på mottaket skal få muligheten til å synge med koret, få et innblikk i hva korsang er og hvor flott det kan være å synge sammen.

Øvelsene skal holdes etter stor konserten vår den 13.november på Oslo Konserthus. Informasjom om sted og dato kommer senere. 

Asude A. Sørensen

 

 

Smia - logo.jpg

Tilbake

Kontakt

ALATURKA DAMEKOR

93280480


© 2015 Alle rettigheter reservert.

Lag din egen hjemmeside gratisWebnode